Naujienos

2016 m. gruodžio 7 d.
Mažeikių apskrities ūkininkų ir rekultivuotinas teritorijas valdančių asmenų dėmesiui

UAB „Mažeikių vandenys“ informuoja, kad Mažeikių miesto nuotekų valykloje susidarantį išdžiovintą nuotekų dumblą galima naudoti žemės ūkyje laukams, miško įveisimo vietoms tręšti, pažeistiems dirvožemiams rekultivuoti (vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-575 „Dėl normatyvinio dokumento LAND 20-2005 „Nuotekų dumblo naudojimui tręšimui bei rekultivavimui reikalavimai“ patvirtinimo“).
Apdorotas nuotekų dumblas tiriamas kartą ketvirtyje. Remiantis gaunamų tyrimų rezultatais, susidarantis dumblas pagal sunkiųjų metalų koncentraciją priskiriamas II dumblo kategorijai. Smulkesnė informacija apie dumblo kokybę pateikiama čia.
Bendrovė gali atlikti visas būtinas procedūras bei parengti reikiamus dokumentus susijusius su tręšimo plano rengimu ir derinimu.
Jei susidomėjote ar reikalinga išsamesnė informacija apie dumblo panaudojimo galimybes tręšimui, prašome kreiptis į UAB „Mažeikių vandenys“, ekologą – inžinierių tel. (8 443) 68038, mob. tel. (8 698) 08891 arba el. paštu Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį..

2016 m. lapkričio 29 d.
Informacija apie paviršinių nuotekų valymo įrenginių rekonstravimo Naujakurių g., Mažeikių mieste atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo

1. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas:
UAB „Mažeikių vandenys“ Skuodo g. 24, 89100 Mažeikiai, telefonas (8 443) 68245.
2. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas:
„Paviršinių nuotekų valymo įrenginių rekonstravimas Naujakurių g., Mažeikių mieste“.
3. Planuojamos ūkinės veiklos vieta:
Mažeikių r. sav., Mažeikių sen., Mažeikių m., Naujakurių g.
4. Atsakingos institucijos priimta atrankos išvada, ar privaloma vertinti poveikį aplinkai:
Planuojamai ūkinei veiklai – paviršinių nuotekų sistemų tvarkymui Mažeikių mieste, rekonstruojant paviršinių nuotekų valymo įrenginius Naujakurių g. Mažeikių mieste, poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas, Aplinkos apsaugos agentūra, 2016-11-25 raštas Nr. (28.6)-A4-11837.
5. Kur, kada ir iki kada galima išsamiau susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą:
Su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą galima susipažinti per 20 darbo dienų nuo šio skelbimo paviešinimo Aplinkos apsaugos agentūros Poveikio aplinkai vertinimo departamento Šiaulių skyriuje Tilžės  g. 198, LT-76203 Šiauliai, tel. (8 41) 59 6427.
6. Kam ir iki kada teikti pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą:
Aplinkos apsaugos agentūros Poveikio aplinkai vertinimo departamento Šiaulių skyriuje Tilžės  g. 198, LT-76203 Šiauliai, tel. (8 41) 59 6427., el.p. Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį., (terminas – 20 darbo dienų nuo šio skelbimo).
7. Kur galima išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais:
Aplinkos apsaugos agentūros Poveikio aplinkai vertinimo departamento Šiaulių skyriuje Tilžės  g. 198, LT-76203 Šiauliai, tel. (8 41) 59 6427.

2016 m. lapkričio 17 d.
Dėl vandentiekio ir nuotekų tinklų avarijų registracijos

Informuojame, kad visą parą veikia UAB ,,Mažeikių vandenys" avarinės tarnybos numeris (8 443) 68 152, kuriuo bendrovės klientai gali pranešti apie vandentiekio bei nuotekų tinklų avarijas. 

2016 m. lapkričio 2 d.
Artinantis žiemai, prašome pasirūpinti vandens apskaitos mazgų apsaugojimu

Artinasi žiemos sezonas. UAB „Mažeikių vandenys“ primena, kad vadovaujantis LR Vyriausybės 2007 m. sausio 31 d. nutarimo Nr. 126 „Dėl viešosios vandens tiekimo sutarties standartinių sąlygų patvirtinimo“ (nauja redakcija 2015-09-10, nutarimo Nr. 990) 65.1 ir 65.9 punktais, vandens vartotojai užtikrina ir atsako už geriamojo vandens naudojimo įrenginių, tarp jų ir geriamojo vandens apskaitos mazgo, priežiūros reikalavimų vykdymą.
Prašome patikrinti ir pasirūpinti tinkamu geriamojo vandens apskaitos mazgų apšiltinimu, sutvarkyti patalpų langus bei duris, kad esant neigiamai oro temperatūrai neužšaltų vandens įvadai ir geriamojo vandens apskaitos prietaisai.
Primename, kad užšalus geriamojo vandens apskaitos mazgams, UAB „Mažeikių vandenys“ už normalų vandens tiekimą neatsako. Sugadintą vandens apskaitos prietaisą bei vandentiekio įvadą savo lėšomis atstato vandens vartotojai.

2016 m. spalio 31 d.
Gyventojai raginami prisijungti prie centralizuotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų

2008-2014 m. UAB „Mažeikių vandenys“ įgyvendino eilę Europos Sąjungos lėšomis finansuotų vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtros projektų Mažeikių ir Viekšnių miestuose bei Sedos, Plinkšių, Bugenių gyvenvietėse. Paklojus naujus tinklus, gyventojams yra sudaryta galimybė prisijungti prie centralizuotos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemos.
UAB „Mažeikių vandenys“ kreipiasi į gyventojus ir ragina kuo skubiau prisijungti prie centralizuotų vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų. Rūpimais klausimais prašome kreiptis į bendrovės Gamybinį skyrių tel.: (8 443) 68 243 / (8 443) 45 321 arba atvykti adresu Skuodo g. 24, Mažeikiai (206 kab.).