Naujienos

2017 m. birželio 1 d.
Svarbi informacija gyventojams

UAB „Mažeikių vandenys“ informuoja, kad nuo 2017 m. birželio 1 d. nustojus galioti lengvatiniam 9 procentų PVM tarifui, bus taikomas standartinis 21 procento PVM tarifas į gyvenamąsias patalpas tiekiamam šaltam vandeniui, kuris naudojamas karštam vandeniui paruošti. Naujas tarifas taikomas už 2017 m. birželio mėn. pateiktas sąskaitas.

2017 m. gegužės 25 d.
Dėl atsiskaitymo už paslaugas

Informuojame, kad už mūsų įmonės suteiktas paslaugas taip pat galima atsiskaityti savitarnos svetainėje www.manogile.lt.

2017 m. gegužės 24 d.
Dėl prisijungimo prie centralizuotų geriamojo vandens tiekimo ir buitinių nuotekų surinkimo tinklų

UAB „Mažeikių vandenys" informuoja, kad gyventojai kuriems pagal įgyvendintus vandentvarkos plėtros projektus buvo  įrengti geriamojo vandens įvadai ir buitinių nuotekų išvadai iki 2016 m. gruodžio 31 d. turėjo būti prisijungę prie centralizuotų vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų. Norime priminti, kad Jums sudaryta galimybė prisijungti prie įrengtų centralizuotų tinklų, kurių geriamojo vandens įvadai ir nuotekų išvadai įrengti šalia sklypo ribos. Šiuo atveju reikia suderinti prisijungimą prie geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros su UAB „Mažeikių vandenys" gamybinio skyriaus darbuotojais. Prisijungimo sąlygos išduodamos UAB „Mažeikių vandenys", Skuodo g. 24, Mažeikiai, 107 kabinete. Smulkesnę informaciją suteiksime telefonu (8 443) 45 321.
Informuojame, kad neprisijungusius prie buitinių nuotekų sistemos turi teisę kontroliuoti Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento Mažeikių rajono agentūra. Pareigūnai gali tikrinti, ar nuotekų surinkimo duobės yra sandarios, ar neteršiama aplinka, ar sudarytos nuotekų išvežimo sutartys. Esant pažeidimui, taikomos teisės aktuose numatytos poveikio priemonės (įspėjimas, bauda).
UAB „Mažeikių vandenys“ artimiausiu metu perduos Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento Mažeikių rajono agentūrai atsisakiusių prisijungti gyventojų duomenis ir netrukus bus pradėti patikrinimai.

2017 m. balandžio 27 d.
Vyko renginys Pasaulinei darbuotojų saugos ir sveikatos dienai pažymėti

Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) iniciatyva, balandžio 28 d. paskelbta Pasauline darbuotojų saugos ir sveikatos diena. Minėtinos dienos tikslas – visame pasaulyje skatinti kurti saugias, sveikas ir tinkamas darbo sąlygas. Šios dienos proga viso pasaulio nacionalinės valdžios institucijos, profesinės sąjungos, darbdavių organizacijos ir sveikatos srities specialistai organizuoja įvairius renginius. Minėdama Pasaulinę darbuotojų saugos ir sveikatos dieną jau eilę metų Valstybinė darbo inspekcija (VDI) įvairiais renginiais skatina visus aktyviai įsitraukti į saugaus darbo kultūros puoselėjimą.
2017 m. balandžio 26 d., Pasaulinei darbuotojų saugos ir sveikatos dienai pažymėti, UAB „Mažeikių vandenys“ įvyko VDI atstovų susitikimas su įmonės darbuotojais. Jame dalyvavo Valstybinės darbo inspekcijos Telšių skyriaus Vyriausiasis darbo inspektorius Jonas  Liekis ir Vyriausioji darbo inspektorė Elvyra Gaižauskienė bei UAB ,,Mažeikių vandenys" darbų saugos paslaugas teikiančios įmonės UAB „Darbsauga“ atstovai.
Pasauline darbuotojų saugos ir sveikatos diena siekiama atkreipti pasaulio visuomenės dėmesį į nelaimingų atsitikimų bei profesinių susirgimų darbe problemas.
Pranešėjas Jonas Liekis apžvelgė pavojingiausius Lietuvos ūkio veiklos sektorius, tarp  kurių yra ir vandens tiekimas, pažymėdamas, kad nelaimingų atsitikimų darbo vietose vis dar pakankamai daug. Susitikime analizuotos ir dažniausios nelaimių darbe priežastys bei įvardinti Valstybinės darbo inspekcijos 2017 metų veiklos prioritetai.

2017 m. balandžio 3 d.
Abonentų, kurie naudojasi elektroninės bankininkystės paslaugomis, dėmesiui

Informuojame, kad pagal Lietuvos banko reikalavimus nuo 2017 m. balandžio 1 d. nebeteikiamos įmokų surinkimo paslaugos, nesuderinus su SEPA reikalavimais. Todėl, pildant naujas atsiskaitymo formas, reikalingas gyventojų dėmesys ir atidumas. E-bankininkystės elektroninės atsiskaitymų knygelės ruošinyje išlikdavo praėjusio mėnesio skaitiklių rodmenys. Pasikeitus tvarkai, šie duomenys gali būti prarasti. Vertėtų pasižymėti ir iki kito mėnesio išsaugoti  vandens  skaitiklių rodmenis.  Kai kuriuose bankuose reikalinga patiems susisumuoti įmokas.

2017 m. kovo 27 d.
Dėl vandentiekio ir nuotekų tinklų avarijų registracijos

Informuojame, kad visą parą veikia UAB ,,Mažeikių vandenys" avarinės tarnybos numeris (8 443) 68 152, kuriuo bendrovės klientai gali pranešti apie vandentiekio bei nuotekų tinklų avarijas.

2017 m. kovo 20 d.
Gyventojų dėmesiui

Pranešame, kad UAB „Mažeikių vandenys“ nevykdo jokių vandens kokybės tikrinimo akcijų ir vandens filtrų pirkti nesiūlo. Klientams tiekiamas geriamasis vanduo atitinka visus higienos normos reikalavimus ir jo nereikia papildomai filtruoti. Pasitaiko atvejų, kai nežinomi asmenys prisistato UAB „Mažeikių vandenys“ darbuotojais ir siūlo panašias paslaugas, todėl būkite atsargūs. Geriamojo vandens laboratorijos darbuotojai savavališkai po gyventojų butus ar namus nevaikšto.

2017 m. kovo 14 d.
Informacija perkantiems/parduodantiems būstą

Pastaruoju metu padaugėjo atvejų, kai žmonės įsigiję būstą pamato, jog ankstesnieji būsto savininkai ilgą laiką nedeklaravo skaitiklių rodmenų, o už suvartotą vandenį yra susikaupusi skola. Informuojame, kad tokiu atveju vandens tiekėjas neturi jokio juridinio pagrindo skolų reikalauti iš ankstesnių savininkų, jeigu būsto pirkimo-pardavimo metu nebuvo pasirašytas tai nurodantis papildomas susitarimas. Siekiant išvengti tokių ir panašių situacijų, prieš įsigyjant būstą pasidomėkite, ar ankstesnis būsto savininkas yra atsiskaitęs už suteiktas vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas.

2016 m. rugsėjo 30 d.
Dėl paviršinių nuotekų kiekio apskaičiavimo metodikos

Informuojame, kad UAB ,,Mažeikių vandenys" direktoriaus 2016 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. G-63 buvo patvirtinta ,,PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ KIEKIO APSKAIČIAVIMO METODIKA" (žiūrėti čia).