Informacija apie  UAB ,,Mažeikių vandenys" darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu ir Vyriausybės nutarimu patvirtintu Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu

                                                                       2020 m. vidutinis darbo užmokestis 

Eil.Nr.

 

Darbuotojų grupės

Vidutinis darbuotojų skaičius

Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, Eur

Vidutinis darbuotojų skaičius

Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, Eur

2019 m. IV ketv.

2020 m. I ketv.

1.

Direktorius, direktoriaus pavaduotojas

2

3806

2

3803

2.

Skyrių vadovai ir kt.

10

1744

10

1822

3.

Komandų vadovai ir kt.

10

1307

10

1425

4.

Specialistai ir kt.

39

1139

40

1113

5.

Darbininkai ir kiti darbuotojai

43

1014

42

1014

 

Viso

104

-

104

-

 

Darbo užmokesčio vidurkis

-

1222

 

1228