UAB ,,Mažeikių vandenys" darbuotojų atlyginimai

Informacija apie darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu ir Vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.

Eil.

Nr.

Darbuotojų grupės

Darbuotojų skaičius

Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis

2017 m. III ketv.

2017 m. IV ketv.

2017 m. III ketv.

2017 m. IV ketv.

1.

Direktorius, direktoriaus pavaduotojai

3

3

1988 Eur

2186 Eur

2.

Administracijos darbuotojai

13

13

1085 Eur

1077 Eur

3.

Meistrai

9

9

888 Eur

867 Eur

4.

Dispečerinės tarnybos darbuotojai

6

6

595 Eur

609 Eur

5.

Abonentinio skyriaus kontrolieriai, laboratorijos darbuotojai

23

23

612 Eur

679 Eur

6.

Vairuotojai, elektrikai ir kiti netiesioginės veiklos darbuotojai

22

22

636 Eur

692 Eur

7.

Vandentiekio ir nuotekų tinklų darbuotojai

52

51

591 Eur

586 Eur

 

Viso:

128

127

 

 

 

Darbo užmokesčio vidurkis

718 Eur

735 Eur