UAB ,,Mažeikių vandenys" darbuotojų atlyginimai

Informacija apie darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu ir Vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.

Eil.

Nr.

Darbuotojų grupės

Darbuotojų skaičius

Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis

2017 m. I ketv.

2017 m. II ketv.

2017 m. I ketv.

2017 m. II ketv.

1.

Vadovai

3

3

1834 Eur

2320 Eur

2.

Administracijos darbuotojai

13

13

1047 Eur

1094 Eur

3.

Meistrai

7

9

779 Eur

887 Eur

4.

Dispečerinės tarnybos darbuotojai

6

6

575 Eur

647 Eur

5.

Abonentinio skyriaus kontrolieriai, laboratorijos darbuotojai

24

23

571 Eur

627 Eur

6.

Vairuotojai, elektrikai ir kiti netiesioginės veiklos darbuotojai

22

22

594 Eur

630 Eur

7.

Vandentiekio ir nuotekų tinklų darbuotojai

52

52

553 Eur

635 Eur

 

Viso:

127

128

 

 

 

Darbo užmokesčio vidurkis

642 Eur

736 Eur