UAB ,,Mažeikių vandenys" darbuotojų atlyginimai

Informacija apie darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu ir Vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.

Eil.

Nr.

Darbuotojų grupės

Darbuotojų skaičius

Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis

2016 m. IV ketv.

2017 m. I ketv.

2016 m. IV ketv.

2017 m. I ketv.

1.

Vadovai

2

3

1812 Eur

1834 Eur

2.

Administracijos darbuotojai

14

13

964 Eur

1047 Eur

3.

Meistrai

8

7

771 Eur

779 Eur

4.

Dispečerinės tarnybos darbuotojai

6

6

585 Eur

575 Eur

5.

Abonentinio skyriaus kontrolieriai, laboratorijos darbuotojai

24

24

572 Eur

571 Eur

6.

Vairuotojai, elektrikai ir kiti netiesioginės veiklos darbuotojai

24

22

615 Eur

594 Eur

7.

Vandentiekio ir nuotekų tinklų darbuotojai

52

52

555 Eur

553 Eur

 

Viso:

130

127

 

 

 

Darbo užmokesčio vidurkis

680 Eur

642 Eur