Informacija apie  UAB ,,Mažeikių vandenys" darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu ir Vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu

                                                           2019 m. vidutinis darbo užmokestis

Eil.Nr.

 

Darbuotojų grupės

Vidutinis darbuotojų skaičius

Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, Eur

Vidutinis darbuotojų skaičius

Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, Eur

2019 m. I ketv.

2019 m. II ketv.

1.

Direktorius, direktoriaus pavaduotojas

2

2568

2

3662

2.

Skyrių vadovai ir kt.

10

1691

10

1870

3.

Komandų vadovai ir kt.

10

1192

10

1326

4.

Specialistai ir kt.

41

998

41

1094

5.

Darbininkai ir kiti darbuotojai

50

825

43

967

 

Viso:

113

-

106

-

 

Darbo užmokesčio vidurkis

-

1025

-

1178