Informacija apie  UAB ,,Mažeikių vandenys" darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu ir Vyriausybės nutarimu patvirtintu Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu

  • 2019 m. vidutinis darbo užmokestis
  •                                                                       

                                                                                   2020 m.  vidutinis darbo užmokestis 

Eil.Nr.

 

Darbuotojų grupės

Vidutinis darbuotojų skaičius

Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, Eur

Vidutinis darbuotojų skaičius

Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, Eur

Vidutinis darbuotojų skaičius

Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, Eur

2020 m. I ketvirtis

2020 m. II ketvirtis

2020 m. III ketvirtis

1.

Direktorius, direktoriaus pavaduotojas

2

3803

2

3794

2

3892

2.

Skyrių vadovai

10

1822

10

1874

10

2126

3.

Komandų vadovai

5

1649

5

1507

5

1690

4.

Specialistai, jaunesnieji specialistai

23

1167

21

1189

20

1242

5.

Kvalifikuoti darbuotojai

62

1003

62

992

60

1101

6.

Nekvalifikuoti darbuotojai

2

813

2

817

2

972

 

Viso

104

-

102

-

99

-

 

Darbo užmokesčio vidurkis

-

1240

-

1205

-

1307