Informacija apie  UAB ,,Mažeikių vandenys" darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu ir Vyriausybės nutarimu patvirtintu Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu

                                                           2019 m. vidutinis darbo užmokestis   

Eil.Nr.

 

Darbuotojų grupės

Vidutinis darbuotojų skaičius

Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, Eur

Vidutinis darbuotojų skaičius

Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, Eur

Vidutinis darbuotojų skaičius

Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, Eur

Vidutinis darbuotojų skaičius

Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, Eur

Vidutinis darbuotojų skaičius

Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, Eur

2019 m. I ketv.

2019 m. II ketv.

2019 m. III ketv.

2019 m. IV ketv.

2019 m.

1.

Direktorius,direktoriaus pavaduotojas

2

2568

2

3662

2

3751

2

3806

2

3447

2.

Skyrių vadovai ir kt.

10

1691

10

1870

10

1790

10

1744

10

1774

3.

Komandų vadovai ir kt.

10

1192

10

1326

10

1417

10

1307

10

1307

4.

Specialistai ir kt.

41

998

41

1094

40

1094

39

1139

40

1087

5.

Darbininkai ir kiti darbuotojai

50

825

43

967

43

943

43

1014

45

947

 

Viso

113

-

106

-

105

-

104

-

107

-

 

Darbo užmokesčio vidurkis

-

1025

-

1178

-

1182

-

1222

-

1180