UAB ,,Mažeikių vandenys" darbuotojų atlyginimai

Informacija apie darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu ir Vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.

Eil.Nr.

Darbuotojų grupės

Vidutinis darbuotojų skaičius

Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis

2018 m.       III ketv.

2018 m.       IV ketv.

2018 m.        III ketv.

2018 m.

IV ketv.

1.

Direktorius, direktoriaus pavaduotojas

3

2

2157 Eur

2412 Eur

2.

Administracijos darbuotojai

12

13

1104 Eur

 1142 Eur

3.

Meistrai

9

9

816 Eur

 888 Eur

4.

Dispečerinės tarnybos darbuotojai

6

5

565 Eur

 520 Eur

5.

Abonentinio skyriaus kontrolieriai, laboratorijos darbuotojai

23

23

642 Eur

693 Eur

6.

Vairuotojai, elektrikai ir kiti netiesioginės veiklos darbuotojai

22

21

635 Eur

 692 Eur

7.

Vandentiekio ir nuotekų tinklų darbuotojai

55

52

651 Eur

618 Eur

 

Viso:

130

125

 

 

 

Darbo užmokesčio vidurkis

739 Eur

 761 Eur