UAB ,,Mažeikių vandenys" darbuotojų atlyginimai

Informacija apie darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu ir Vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.

il.

Nr.

Darbuotojų grupės

Darbuotojų skaičius

Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis

2018 m. II ketv.

2018 m. III ketv.

2018 m. II ketv.

2018 m. III ketv.

1.

 Direktorius, direktoriaus pavaduotojas

2

3

2277 Eur

2157 Eur

2.

Administracijos darbuotojai

12

12

1184 Eur

1104 Eur

3.

Meistrai

9

9

945 Eur

816 Eur

4.

Dispečerinės tarnybos darbuotojai

6

6

641 Eur

565 Eur

5.

Abonentinio skyriaus kontrolieriai, laboratorijos darbuotojai

23

23

675 Eur

642 Eur

6.

Vairuotojai, elektrikai ir kiti netiesioginės veiklos darbuotojai

22

22

719 Eur

635 Eur

7.

Vandentiekio ir nuotekų tinklų darbuotojai

55

55

662 Eur

651 Eur

 

Viso:

129

130

 

 

 

Darbo užmokesčio vidurkis

775 Eur

739 Eur