UAB ,,Mažeikių vandenys" darbuotojų atlyginimai

Informacija apie darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu ir Vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu

Eil.Nr.

Darbuotojų grupės

Vidutinis darbuotojų skaičius

Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, Eur

2019 m. I ketv.

2019 m. I ketv.

1.

Direktorius, direktoriaus pavaduotojas

2

2568

2.

Skyrių vadovai ir kt.

10

1691

3.

Komandų vadovai ir kt.

10

1192

4.

Specialistai ir kt.

41

998

5.

Darbininkai ir kiti darbuotojai

50

825

 

Viso:

113

 

 

Darbo užmokesčio vidurkis

1025

 

 2018 m. vidutinis darbo užmokestis