Valdymas

Bendrovės organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas, vienasmenis valdymo organas - bendrovės vadovas (direktorius) ir kolegialus valdymo organas - bendrovės valdyba.

Bendrovei vadovauja direktorius Vytautas Mažeikis.

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-08-11 d. įsakymu Nr. A1-1626 valdybą sudaro:

Virginijus Raudonius, Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas – valdybos pirmininkas;
Virgilijus Kenstavičius, Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Statybos ir remonto skyriaus vyriausiasis specialistas;
Inga Leščinskienė, Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė;
Odeta Ramanauskaitė, Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjo pavaduotoja;
Justina Ungeitė, Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos, asmens ir visuomenės sveikatos skyriaus vyriausioji specialistė.

UAB ,,Mažeikių vandenys" valdymo struktūros schema 

UAB ,,Mažeikių vandenys" įstatai