Kaip tapti klientu?

PRISIJUNGIMO PRIE UAB „MAŽEIKIŲ VANDENYS“ CENTRALIZUOTŲ VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLŲ ATMINTINĖ

Norint objektą prijungti prie centralizuotų vandentiekio ir nuotekų tinklų, reikia:
• kreiptis į UAB „Mažeikių vandenys“ gamybinį skyrių (107 kab.), adresu: Skuodo g. 24, Mažeikių m., el.p. Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį., tel. 8-443-68243 ir pateikti prašymą gauti prisijungimo sąlygas.
• prie prašymo prisijungti prie centralizuotų vandentiekio ir/ar nuotekų tinklų, turi būti pateikti šie priedai: žemės sklypo nuosavybės teisę ar kitą valdymo teisę patvirtinantys dokumentai; sklypo ribų planas; situacijos schema su nurodytomis gatvėmis bei sklypu ar pastatu (jeigu yra); kiti svarbūs dokumentai.  
Pastaba. Techninės sąlygos išduodamos antradieniais, ketvirtadieniais per 15 darbo dienų nuo prašymo pateikimo. 
• gavus prisijungimo sąlygas, kreiptis į atestuotą projektavimo įmonę, kuri paruoštų projektą pagal prisijungimo sąlygas.
• darbus galima pradėti gavus paruoštą projektą ir suderinus su atsakingų įmonių atstovais dėl požeminių tinklų komunikacijų. Reikalingas seniūnijos žemės darbų leidimas.
• vykdant tinklų klojimo darbus privaloma iškviesti UAB „Mažeikių vandenys“ atstovą dengtų darbų patikrinimui (sumontuoto neužpilto gruntu vamzdyno priėmimui), pajungimui prie centralizuotų vandentiekio ir (ar) nuotekų tinklų, vandentiekio įvado hidraulinio bandymo patikrinimui. Atstovas užpildys  Vartotojo priėmimo įvado ir (ar) išvado pasijungimo prie bendrovės magistralinių tinklų aktus (2 egz.).
• Pastaba. Nutiesus požeminius tinklus ir komunikacijas (iki jų užpylimo gruntu), privalomai atliekamos jų geodezinės nuotraukos. Geodezines nuotraukas atlieka įmonės, turinčios nustatyta tvarka išduotas šiems darbams vykdyti licencijas.
• baigus statybos darbus (įrengus vandens įvadą ir/ar nuotekų išvadą), privaloma iškviesti UAB „Mažeikių vandenys“ atstovą apskaitos prietaiso plombavimui ir priėmimui (registruotis  Tel. Nr. 8-443-68243).  Atstovas užpildys apskaitos prietaiso plombavimo aktus (2 egz.).
Pastaba. Apskaitos prietaisas suteikiamas nemokamai pagal pateiktą prašymą UAB „Mažeikių vandenys“ gamybiniame skyriuje (107 kab.), adresu: Skuodo g. 24, Mažeikių m.
• Prisijungus prie centralizuotų vandentiekio ir (ar) nuotekų tinklų su pasijungimo aktais, skaitiklio plombavimo aktu, kreiptis į abonentinį skyrių, adresu: Basanavičiaus g. 4, Mažeikių m. (Tel. Nr.8-443-68359) sudaryti šalto vandens pirkimo - pardavimo ir/ar nuotekų šalinimo bei valymo sutartį su UAB „Mažeikių vandenys“.
• Naudotis vandeniu ir/ar šalinti nuotekas bus leidžiama tik įvykdžius aukščiau išvardintus reikalavimus.             
• UAB „Mažeikių vandenys“ direktoriaus įsakymu 2009 m. rugsėjo 21 d. Nr.G-43 patvirtinta techninių sąlygų išdavimo kaina su PVM: fiziniam asmeniui – 30,00 Eur.; juridiniam asmeniui – 70,00 Eur.

Užsakovas privalo laikytis nurodytų reikalavimų:
            1. Vykdyti vandentiekio ir nuotekų  tinklų  statybos darbus nepažeidžiant nustatytų pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 2016 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr.D1-848 STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ (TAR, 2016-12-05, Nr. 28228) reikalavimų.
            2. Išleidžiamos buitinės nuotekos į centralizuotus nuotekų tinklus turi atitikti nustatytus pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 2007 m. spalio 08 d. įsakymu Nr. D1-515 „Dėl Nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 110-4522; 2009, Nr.83-3473; Nr.159-7267; 2010, Nr.59-2938; 2011, Nr.39-1888; 2012, Nr.115-5841; 2013, Nr.12-577, TAR, 2014-04-10, Nr. 4301; TAR, 2014-09-17, Nr. 12419; TAR, 2014-11-04, Nr. 15745; TAR, 2015-01-05, Nr.74) reikalavimus.
             PASTABA: Draudžiama prijungti prie buities nuotekų tinklų  lietaus ir drenažo nuotekas.
            3. Klojant inžinerinius tinklus prisilaikyti statybos techninio reglamento STR 2.03.02:2005 „Gamybos, pramonės ir sandėliavimo statinių sklypų tvarkymas“ (Žin., 2005, Nr. 80-2908;  2011, Nr.134-6384; 2012, Nr. 58-2917), STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“ (Žin., 2003, Nr. 83-3804; 2009, Nr.35-1348), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimo Nr. 343 „Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygos“ (Žin., 1992, Nr. 22-652; 1996, Nr. 2-43, Nr. 43-1057; 2007, Nr. 105-4294; 2011, Nr.89-4249; 2012, Nr.61-3063, Nr.64-3239, Nr.80-4168, Nr.110-5578; TAR, 2014-07-14, Nr. 10179; TAR, 2015-06-02, Nr. 8600;TAR, 2015-06-30, Nr. 10426; TAR, 2015-09-04, Nr. 13538; TAR, 2015-12-30, Nr. 21120; TAR, 2016-05-04, Nr. 11120;TAR, 2016-09-08, Nr. 23386) reikalavimų. 
           4. Paklojus tinklus pateikti sekančią dokumentaciją: projektą, slėptų darbų, hidraulinių bandymų  aktus, kontrolinę geodezinę nuotrauką ir pažymą apie vandens kokybę.
            PASTABA: Prisijungimo prie tinklų techninės sąlygos galioja 1 (vienerius) metus nuo išdavimo datos.

            Informacija teikiama bei visi UAB „Mažeikių vandenys “ atstovų iškvietimai į objektus registruojami telefonu 8-443-68243  darbo dienomis nuo I – IV (8.00 val. - 12.00 val., 12.45 val. - 17.00 val.); V  (8.00 val. - 12.00 val., 12.45 val. - 15.45 val.)

Draudžiama savavališkai prisijungti prie centralizuotų vandentiekio bei nuotekų tinklų.

PRAŠYMAS-PARAIŠKA PRISIJUNGIMO SĄLYGOMS GAUTI