Paslaugos / Tarifai

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos

Vadovaujantis Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. gegužės 5 d. nutarimu Nr. 03-111 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Mažeikių vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo“ ir  Nuotekų valymo kainos už padidėjusią ir savitąją taršą skaičiavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimu Nr. O3-217 „Dėl Nuotekų valymo kainos už padidėjusią ir specifinę taršą skaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ bei  2016 m. liepos 1 d. Mažeikių rajono tarybos sprendimu Nr. T1-160 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Mažeikių vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų patvirtinimo“,

Nuo 2016 m. rugpjūčio 1 d. įsigalioja naujos geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo, atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugų bazinės kainos.

Naujomis kainomis bus atsiskaitoma nuo 2016 m. rugsėjo mėn. (už rugpjūčio mėnesį suvartotą geriamąjį vandenį ir nuotekų tvarkymą).

Paslauga

Kaina be PVM

Kaina su PVM

1.     Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina vartotojams (gyventojams), perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute, iš šio skaičiaus:

1,81 €/m³

2,19 €/m³

1.1.  geriamojo vandens tiekimo

0,87 €/m³

1,05 €/m³

1.2.  nuotekų tvarkymo

0,94 €/m³

1,14 €/m³

1.3.  geriamojo vandens tiekimas karšto vandens ruošimui su nuotekų tvarkymu (PVM 9%):

1,81 €/m³

1,97* €/m³

        2. Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinė kaina vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute:

2.1.  kai įrengtas atsiskaitomasis apskaitos prietaisas

1,01 € butui per mėn.

1,22 € butui per mėn.

2.2.  kai dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomojo apskaitos prietaiso

 0,64 € butui per mėn.

0,77 € butui per mėn.

3.     Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina vartotojams (gyventojams), perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas individualių gyvenamųjų namų ar kitų patalpų, skirtų asmeninėms, šeimos ar namų reikmėms, įvaduose, iš šio skaičiaus:

1,64 €/m³

1,98 €/m³

3.1.  geriamojo vandens tiekimo

0,79 €/m³

0,95 €/m³

3.2.  nuotekų tvarkymo

0,85 €/m³

1,03 €/m³

   4. Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinė kaina vartotojams (gyventojams), perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas individualių gyvenamųjų namų ar kitų patalpų, skirtų asmeninėms, šeimos ar namų reikmėms, įvaduose:

4.1. kai įrengtas atsiskaitomasis apskaitos prietaisas

0,86 € apskaitos

prietaisui per mėn.

1,04 € apskaitos prietaisui per mėn.

4.2. kai dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomojo apskaitos prietaiso

0,60 € apskaitos

 prietaisui per mėn.

0,73 € apskaitos prietaisui per mėn.

5.     Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina abonentams (įmonėms), perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą patalpoms šildyti ir tiekiamą vartotojams (gyventojams) ir abonentams, bei vartotojų (gyventojų) kategorijai (bendrijoms), perkančiai paslaugas daugiabučių gyvenamųjų namų įvade, iš šio skaičiaus:

1,59 €/m³

1,92 €/m³

5.1.  geriamojo vandens tiekimo

0,76 €/m³

0,92 €/m³

5.2. nuotekų tvarkymo

0,83 €/m³

1,00 €/m³

6.     Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinė kaina vartotojams (gyventojams), perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas daugiabučio gyvenamojo namo įvade

4,03 € namui per mėn.

4,88 € namui per mėn.

7.     Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina abonentams (įmonėms), perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą vartotojams (gyventojams) ir vartotojų kategorijai (bendrijoms), perkančiai paslaugas daugiabučių gyvenamųjų namų įvade (PVM 9%), iš šio skaičiaus:  

1,59 €/m³

1,73* €/m³

7.1.  geriamojo vandens tiekimo

0,76 €/m³

0.92* €/m³

7.2.  nuotekų tvarkymo

0,83 €/m³

1,00* €/m³

8.     Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina abonentams (įmonėms), perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas buities ir komerciniams poreikiams bei perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą abonentams, iš šio skaičiaus:

1,69 €/m³

2,04 €/m³

8.1.  geriamojo vandens tiekimo

0,86 €/m³

1,04 €/m³

8.2.  nuotekų tvarkymo

0,83 €/m³

1,00 €/m³

9.     Vidutinė atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos kaina abonentams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas, diferencijuojant ją pagal apskaitos prietaisų diametrus:

4,03 € apskaitos

 prietaisui per mėn.

4,88 € apskaitos prietaisui per mėn.

9.1.   Ø 15 mm

2,25 € apskaitos

 prietaisui per mėn.

2,72 € apskaitos prietaisui per mėn.

9.2.  Ø 20 mm

2,74 € apskaitos

 prietaisui per mėn.

3,32 € apskaitos prietaisui per mėn.

9.3.  Ø 25 mm

4,42 € apskaitos

 prietaisui per mėn.

5,35 € apskaitos prietaisui per mėn.

9.4.   Ø 32 mm

5,05 € apskaitos

 prietaisui per mėn.

6,11 € apskaitos prietaisui per mėn.

9.5.   Ø 40 mm

8,67 € apskaitos

 prietaisui per mėn.

10,49 € apskaitos prietaisui per mėn.

9.6.   Ø 50 mm

11,66 € apskaitos prietaisui per mėn.

14,11 € apskaitos prietaisui per mėn.

9.7.   Ø 65 mm

13,16 € apskaitos prietaisui per mėn.

15,92 € apskaitos prietaisui per mėn.

9.8.   Ø 80 mm

13,90 € apskaitos prietaisui per mėn.

16,82 € apskaitos prietaisui per mėn.

9.9.   Ø 100 mm

15,03 € apskaitos prietaisui per mėn.

18,19 € apskaitos prietaisui per mėn.

9.10.  Ø 150 mm

31,40 € apskaitos prietaisui per mėn.

37,99 € apskaitos prietaisui per mėn.

10. Paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina abonentams, perkantiems paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugas

0,18 €/m³

0,22 €/m³

11. Nuotekų transportavimo asenizacijos transporto priemonėmis paslaugos bazinė kaina

6,29 €/m³

7,61 €/m³

12. Nuotekų valymo kaina abonentams (įmonėms) už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės (350 mg/l) taršos BDS7 koncentracijos padidėjimą

0,049 €/m³

0,059 €/m³

13. Nuotekų valymo kaina abonentams (įmonėms) už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės (350 mg/l) taršos skendinčių medžiagų koncentracijos padidėjimą

0,022 €/m³

0,027 €/m³

14. Nuotekų valymo kaina abonentams (įmonėms) už kiekvieną 10 mg/l virš bazinės taršos (50 mg/l) azoto koncentracijos padidėjimą

0,002 €/m³

0,0024 €/m³

*Kaina galioja nuo 2017-10-01 iki 2017-12-31 d.

Vidutinis suvartojamo geriamojo vandens kiekis gyventojams

 Paviršinių nuotekų kiekio apskaičiavimo metodika

UAB ,,MAŽEIKIŲ VANDENYS" KITŲ TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINOS

     
               
Eil. Paslaugų pavadinimas Mato Kaina Kaina      
Nr.    vnt be PVM su PVM      
1 2 3 4 5      
Vandentiekio ir nuotekų tvarkymo paslaugos      
1. Sklendžių ir skaitiklių pakartotinis plombavimas viena plomba; Eur 6,20 7,50      
2. Sklendžių ir skaitiklių pakartotinis plombavimas dviem plombomis; Eur 6,37 7,70      
3. Sklendžių ir skaitiklių pakartotinis plombavimas trim plombomis; Eur 6,61 8,00      
4. Techninių sąlygų išdavimas gyventojams; Eur 24,79 30,00      
5. Techninių sąlygų išdavimas organizacijoms; Eur 57,85 70,00      
6. Apskaitos mazgo pajungimas arba atjungimas (viduje); Eur 8,27 10,00      
7. Skaitiklio  patikra (viduje); Eur 13,22 16,00      
8. Skaitiklio išmontavimas, patikra, pastatymas (viduje); Eur 30,58 37,00      
9. Mėginių paėminas; Eur* 27,27 33,00      
10. Nuotekų išvado užaklinimas/ataklinimas; Eur* 21,49 26,00      
11. Buitinių ir lietaus nuotekų tinklų plovimas hidrodinamine mašina Eur* 70,25 85,00      
12. Buitinių ir lietaus nuotekų tinklų klojimas arba remontas su kasimo darbais (be gerbūvio atstatymo); Pirma val. Eur/val.* 72,72 88,00      
Papildoma val. Eur/val.* 35,54 43,00      
13. Buitinių nuotekų išvadų pajungimas prie tinklų; Eur* 90,91 110,00      
14. Vandentiekio, nuotekų šulinio arba kapos, kinetės sumontavimo darbai; Eur* 101,65 123,00      
15. Įvadinės sklendės, ventilio keitimas; Eur* 69,42 84,00      
16. Vandentiekio įvado uždarymas ir atidarymas (kapa;) Eur* 13,22 16,00      
17. Vandentiekio įvado uždarymas ir atidarymas vandentiekio šulinyje; Eur* 69,42 84,00      
18.  Magistralinių vandentiekio tinklų uždarymas ir atidarymas; Eur* 86,78 105,00      
19. Vandentiekio įvado pajungimas prie vandentiekio kapos be kasimo darbų; Eur* 27,28 33,00      
20. Vandentiekio įvado pajungimas prie vandentiekio kapos su kasimo darbais; Eur* 90,08 109,00      
21. Vandentiekio įvado laikinas atjungimas arba prijungimas (geriamojo vandens tiekimo atnaujinimas) be kasimo darbų arba šulinyje; Eur* 82,65 100,00      
22. Individualių nuotekų siurblinių aptarnavimo kaina; Eur/val.* 54,55 66,00      
23. Apskaitos duomenų papildomo nurašymo kaina; Eur/val.* 42,15 51,00      
*Atliekant paslaugas už medžiagas mokama papildomai      
               
Transporto priemonių ir mechanizmų nuomos paslaugos      
24. Hidrodinaminės mašina "MAN 18"; Eur/val. 66,11 80,00      
25. Savivartis MAZ 5551-020; Pirma val. Eur/val. 28,92 35,00      
Papildoma val. Eur/val. 7,44 9,00      
26. IVECO DAILY su manipuliatoriumi; Pirma val. Eur/val. 45,45 55,00      
Papildoma val. Eur/val. 20,66 25,00      
27. Spec. automašina ZIL - 130 Pirma val. Eur/val. 41,32 50,00      
Papildoma val. Eur/val. 16,53 20,00      
28.  Spec. automašina GAZ - 53, GAZ - 3307 Pirma val. Eur/val. 26,44 32,00      
Papildoma val. Eur/val. 7,44 9,00      
29. Spec. automašina KAMAZ  Pirma val. Eur/val. 60,33 73,00      
Papildoma val. Eur/val. 30,58 37,00      
30. Automobilis OPEL - VIVARO  Transportas  Eur/km 0,24 0,30      
Vairuotojas Eur/val. 8,26 10,00      
31. Mini ekskavatorius JCB Eur/val. 31,41 38,00      
32. Universalus krautuvas LOCUST -753 Eur/val. 37,19 45,00      
33. Traktorius JOHN DEERE 6630 Eur/val. 66,12 80,00      
34. Traktorius JUMZ 6 KL Eur/val. 33,06 40,00      
35. Traktorius T - 16, T- 16M Eur/val. 22,31 27,00      
Mažiausias paslaugos laikas skaičiuojamas 1 valanda.      
               
Laboratorijos paslaugos      
36. Amonis Eur/vnt. 6,22 7,53      
37. Chloridai Eur/vnt. 6,94 8,40      
38. Drumstumas Eur/vnt. 4,55 5,50      
39. Fluoridas Eur/vnt. 14,12 17,09      
40. Bendroji geležis Eur/vnt. 11,73 14,19      
41. Kalcis ir magnis Eur/vnt. 6,70 8,11      
42. Nitratas Eur/vnt. 8,38 10,14      
43. Nitritas Eur/vnt. 7,18 8,69      
44. Vandenilio jonų koncentracija Ph Eur/vnt. 2,64 3,19      
45. Spalva Eur/vnt. 7,90 9,56      
46. Sulfatai Eur/vnt. 10,53 12,74      
47. Savitasis elektros laidis Eur/vnt. 2,40 2,90      
48. Permanganato indeksas Eur/vnt. 6,70 8,11      
49. Manganas Eur/vnt. 6,70 8,11      
50. Bendrasis mikroorganizmų skaičius Eur/vnt. 4,31 5,21      
51. Žarninių lazdelių skaičius Eur/vnt. 5,02 6,08      
52. Žarninių enterokokų skaičius Eur/vnt. 4,31 5,21      
53. Kaliforminių bakterijų skaičius Eur/vnt. 4,07 4,92      
               
               
Bendrovėje atliekamų atlygintinų paslaugų kainos patvirtintos UAB „Mažeikių vandenys“ direktoriaus 2017 m. liepos 20 d. įsakymu Nr. G-48.