Paslaugos / Tarifai

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos

Vadovaujantis Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. gegužės 5 d. nutarimu Nr. 03-111 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Mažeikių vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo“ ir  Nuotekų valymo kainos už padidėjusią ir savitąją taršą skaičiavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimu Nr. O3-217 „Dėl Nuotekų valymo kainos už padidėjusią ir specifinę taršą skaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ bei  2016 m. liepos 1 d. Mažeikių rajono tarybos sprendimu Nr. T1-160 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Mažeikių vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų patvirtinimo“, nuo 2016 m. rugpjūčio 1 d. įsigalioja naujos geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo, atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugų bazinės kainos: 

Naujomis kainomis bus atsiskaitoma nuo 2016 m. rugsėjo mėn. (už rugpjūčio mėnesį suvartotą geriamąjį vandenį ir nuotekų tvarkymą).

Paslauga

Kaina be PVM

Kaina su PVM

1.     Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina vartotojams (gyventojams), perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute, iš šio skaičiaus:

1,81 €/m³

2,19 €/m³

1.1.  geriamojo vandens tiekimo

0,87 €/m³

1,05 €/m³

1.2.  nuotekų tvarkymo

0,94 €/m³

1,14 €/m³

1.3.  geriamojo vandens tiekimas karšto vandens ruošimui su nuotekų tvarkymu (PVM 21*%):

1,81 €/m³

2,19* €/m³

           2. Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinė kaina vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute:

2.1. kai įrengtas atsiskaitomasis apskaitos prietaisas

1,01 € butui per mėn.

1,22 € butui per mėn.

2.2.  kai dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomojo apskaitos prietaiso

 0,64 € butui per mėn.

0,77 € butui per mėn.

3.     Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina vartotojams (gyventojams), perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas individualių gyvenamųjų namų ar kitų patalpų, skirtų asmeninėms, šeimos ar namų reikmėms, įvaduose, iš šio skaičiaus:

1,64 €/m³

1,98 €/m³

3.1.  geriamojo vandens tiekimo

0,79 €/m³

0,95 €/m³

3.2.  nuotekų tvarkymo

0,85 €/m³

1,03 €/m³

   4. Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinė kaina vartotojams (gyventojams), perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas individualių gyvenamųjų namų ar kitų patalpų, skirtų asmeninėms, šeimos ar namų reikmėms, įvaduose:

4.1. kai įrengtas atsiskaitomasis apskaitos prietaisas

0,86 € apskaitos

prietaisui per mėn.

1,04 € apskaitos prietaisui per mėn.

4.2. kai dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomojo apskaitos prietaiso

0,60 € apskaitos

 prietaisui per mėn.

0,73 € apskaitos prietaisui per mėn.

5.     Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina abonentams (įmonėms), perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą patalpoms šildyti ir tiekiamą vartotojams (gyventojams) ir abonentams, bei vartotojų (gyventojų) kategorijai (bendrijoms), perkančiai paslaugas daugiabučių gyvenamųjų namų įvade, iš šio skaičiaus:

1,59 €/m³

1,92 €/m³

5.1. geriamojo vandens tiekimo

0,76 €/m³

0,92 €/m³

5.2. nuotekų tvarkymo

0,83 €/m³

1,00 €/m³

6.     Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinė kaina vartotojams (gyventojams), perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas daugiabučio gyvenamojo namo įvade

4,03 € namui per mėn.

4,88 € namui per mėn.

7.     Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina abonentams (įmonėms), perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą vartotojams (gyventojams) ir vartotojų kategorijai (bendrijoms), perkančiai paslaugas daugiabučių gyvenamųjų namų įvade (PVM 21*%), iš šio skaičiaus:  

1,59 €/m³

1,92* €/m³

7.1. geriamojo vandens tiekimo

0.76 €/m³

0.92* €/m³

7.2. nuotekų tvarkymo

0.83 €/m³

1,00* €/m³

8. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina abonentams (įmonėms), perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas buities ir komerciniams poreikiams bei perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą abonentams, iš šio skaičiaus:

1,69 €/m³

2,04 €/m³

8.1.  geriamojo vandens tiekimo

0,86 €/m³

1,04 €/m³

8.2.  nuotekų tvarkymo

0,83 €/m³

1,00 €/m³

9.     Vidutinė atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos kaina abonentams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas, diferencijuojant ją pagal apskaitos prietaisų diametrus:

4,03 € apskaitos

 prietaisui per mėn.

4,88 € apskaitos prietaisui per mėn.

9.1.   Ø 15 mm

2,25 € apskaitos

 prietaisui per mėn.

2,72 € apskaitos prietaisui per mėn.

9.2.  Ø 20 mm

2,74 € apskaitos

 prietaisui per mėn.

3,32 € apskaitos prietaisui per mėn.

9.3.  Ø 25 mm

4,42 € apskaitos

 prietaisui per mėn.

5,35 € apskaitos prietaisui per mėn.

9.4.   Ø 32 mm

5,05 € apskaitos

 prietaisui per mėn.

6,11 € apskaitos prietaisui per mėn.

9.5.   Ø 40 mm

8,67 € apskaitos

 prietaisui per mėn.

10,49 € apskaitos prietaisui per mėn.

9.6.   Ø 50 mm

11,66 € apskaitos prietaisui per mėn.

14,11 € apskaitos prietaisui per mėn.

9.7.   Ø 65 mm

13,16 € apskaitos prietaisui per mėn.

15,92 € apskaitos prietaisui per mėn.

9.8.   Ø 80 mm

13,90 € apskaitos prietaisui per mėn.

16,82 € apskaitos prietaisui per mėn.

9.9.   Ø 100 mm

15,03 € apskaitos prietaisui per mėn.

18,19 € apskaitos prietaisui per mėn.

9.10.  Ø 150 mm

31,40 € apskaitos prietaisui per mėn.

37,99 € apskaitos prietaisui per mėn.

10. Paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina abonentams, perkantiems paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugas

0,18 €/m³

0,22 €/m³

11. Nuotekų transportavimo asenizacijos transporto priemonėmis paslaugos bazinė kaina

6,29 €/m³

7,61 €/m³

12. Nuotekų valymo kaina abonentams (įmonėms) už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės (350 mg/l) taršos BDS7 koncentracijos padidėjimą

0,049 €/m³

0,059 €/m³

13. Nuotekų valymo kaina abonentams (įmonėms) už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės (350 mg/l) taršos skendinčių medžiagų koncentracijos padidėjimą

0,022 €/m³

0,027 €/m³

14. Nuotekų valymo kaina abonentams (įmonėms) už kiekvieną 10 mg/l virš bazinės taršos (50 mg/l) azoto koncentracijos padidėjimą

0,002 €/m³

0,0024 €/m³

*Kaina galioja nuo 2017-06-01 d.

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos 

Vidutinis suvartojamo geriamojo vandens kiekis gyventojams

Paviršinių nuotekų kiekio apskaičiavimo metodika