Vandens tiekimas

2015  metais UAB „Mažeikių vandenys“ eksploatavo 304,6 km vandentiekio tinklų. Įmonės vandens tiekimo sistemą sudaro 36 vandenvietės, kuriose veikia 55 arteziniai gręžiniai, iš jų 17 yra Mažeikių miesto pagrindinėje vandenvietėje.

Vartotojams tiekiamas vien tik požeminis vanduo iš giluminių gręžinių. UAB „Mažeikių vandenys“ geriamojo vandens laboratorija užtikrina nepriekaištingą vandens kontrolę, kuri vartotojams garantuoja gerą vandens kokybę. Įmonės tiekiamas vanduo atitinka Lietuvos higienos normas NH 24: 2003 bei ES reikalavimus.

Centralizuotu vandens tiekimu naudojasi 44,5 tūkst. Mažeikių rajono gyventojų.

Per ataskaitinius 2015 m. UAB „Mažeikių vandenys“ patiekė geriamojo vandens 2087,3 tūkst. m³/metus. Patiekto vandens kiekis vidutiniškai per parą siekė 5,7 tūkst. m³. Į Mažeikių miesto vandentiekio tinklus patiekta 1668 tūkst. m³. Mažeikių rajone per 2015 metus parduota geriamojo vandens –  1553,6 tūkst. m3.

Vandens netektys vandentiekio sistemoje sudarė 30 %, lyginant su 2014 metais (30,3%) sumažėjo 0,3%.

2015 m. vandentiekio tinkluose įvyko 486 avarijos, iš jų Mažeikių mieste - 288, 198 - gyvenvietėse ir kaimuose.