Apie mus

UAB „Mažeikių vandenys“ – šiuolaikiška vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas teikianti įmonė, kurios paskirtis yra aptarnaujamoje teritorijoje patikimai ir mažiausiomis sąnaudomis tiekti geros kokybės vandenį vartotojams, surinkti bei išvalyti nuotekas.

Valdymas

Bendrovės organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas, vienasmenis valdymo organas-bendrovės vadovas (direktorius) ir kolegialus valdymo organas-bendrovės valdyba.

Bendrovei vadovauja direktorius Kęstutis Kazlauskas (gyvenimo aprašymas (CV)

Bendrovės valdybos sudėtis

Valdybos pirmininkas

 

Arūnas Čekanauskas (2018-10-05 iki 2022-10-05) – UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ generalinis direktorius (nepriklausomas valdybos narys)

Valdybos nariai

– Romualdas Sakalauskas (2020-02-13 iki 2022-10-05 ) – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas

– Inga Gužienė (2018-10-05 iki 2022-10-05) – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos valstybės tarnautoja

– Asta Dambrauskienė (2018-10-05 iki 2022-10-05) – UAB „Mažeikių autobusų parkas“ vyriausioji buhalterė (nepriklausomas valdybos narys)

Pastaba

Valdybos nariams tantjemos ar kitoks atlygis nėra mokamas.

Valdybos narių privačių ir viešųjų interesų deklaracijas galima rasti https://pinreg.vtek.lt/app/

Klientų patogumui nuo rugsėjo 1 d. keičiasi klientų aptarnavimo laikas. Klientai aptarnaujami be pietų pertraukos: I-IV 8:00 iki 17:00 val., V 8:00 iki 15:45 val.  Primename, kad siekiant taupyti Jūsų laiką, rekomenduojame rinktis kokybiškai ir patogiai, nuotoliniu būdu teikiamas paslaugas skambinant telefono numeriu 8-443-68359 arba kreipiantis el. paštu prasymai@mvandenys.lt